STATÜNÜZ

Swissôtel Circle, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar ‘aynı şekilde işlemeye’ devam edecektir. 2 Temmuz 2018 tarihinde size 1 Temmuz 2018 itibariyle elde ettiğiniz en yüksek Swissôtel Circle üyelik statünüze denk gelen bir Le Club AccorHotels üyelik statüsü verilecektir.

1 Ocak ile 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında kazandıklarınız, program entegrasyonu sırasında potansiyel statü yükseltmesi elde etmeniz yolunda katkı sağlamaya devam edecektir.

Aynı zamanda Le Club AccorHotels’e de üyeyseniz 1 Ocak – 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında kazandığınız gecelik konaklama kredileri de iki programın entegrasyonunun ardından yeni statünüze katkı sağlayacaktır.

Swissôtel Circle üyelerine Le Club AccorHotels’te aşağıdaki şekilde statü verilecektir:

SWISSÔTEL CIRCLE

STATÜSÜ

YENİ LE CLUB ACCORHOTELS STATÜSÜ

Aralık 2019’a kadar geçerlidir (1)

Zenit Platinum
Elevà Gold
Inizia Classic

 

Şu an her iki bağlılık programına da üyeyseniz Le Club AccorHotels statünüz aşağıdaki şekilde güncellenecektir:

BAĞLILIK PROGRAMI STATÜSÜ

YENİ LE CLUB ACCORHOTELS
STATÜSÜ

SON GEÇERLİLİK TARİHİ*

Swissôtel Circle Zenit + Le Club AccorHotels (herhangi bir statü)

Platinum

Aralık 2019(1)(2)

Swissôtel Circle Elevà + Le Club AccorHotels Platinum

Platinum

Aralık 2019(1)(2)

Swissôtel Circle Elevà + Le Club AccorHotels Gold

Platinum

Aralık 2019(1)(2)

Swissôtel Circle Elevà + Le Club AccorHotels Silver

Platinum

Aralık 2019(1)(2)

Swissôtel Circle Elevà + Le Club AccorHotels Classic

Gold

Aralık 2019(1)(2)

Swissôtel Circle Inizia + Le Club AccorHotels Platinum

Platinum

Aralık 2018(1)

Swissôtel Circle Inizia + Le Club AccorHotels Gold

Gold

Aralık 2018(1)

Swissôtel Circle Inizia + Le Club AccorHotels Silver

Silver

Aralık 2018(1)

Swissôtel Circle Inizia + Le Club AccorHotels Classic

Classic

Aralık 2018(1)

(1) Veya siz bir üst statüye yükselene kadar (hangisi daha önce gerçekleşirse).
(2) Mevcut Swissôtel statünüzün süresi Ocak – Haziran 2020 arasındaki herhangi bir tarihte sona erecek şekilde ayarlanmışsa yeni Le Club AccorHotels statünüz (2 Temmuz 2018’den itibaren geçerli olan) Aralık 2020’ye kadar geçerliliğini sürdürecektir.